Møte med Sjøfartsdirektoratet 

Dnmf, NSOF og NSF har 12.5.2022 hatt møte med Sjøfartsdirektoratet om tre temaer:
 
Karanteneopphold som er pålagt av arbeidsgiver
Vi viste til vårt felles engasjement med stadige rapporteringer til Norges rederiforbund. Enkelte rederier/arbeidsgivere har avviklet den uhjemlede praksisen med å kreve at sjøfolk pålegges karantene på hotell eller hjemme før de kommer om bord, mens andre har fortsatt. Sjøfartsdirektoratet ble oppfordret til å ta tak i dette ved rundskriv og innlegg på direktoratets nettsted. Vi påpekte også behovet for inspeksjoner. 
 
Landlovsnekt og kompensasjon
Vi tok opp Sjøfartsdirektoratets engasjement i denne saken, på nettstedet har de siden november 2021 hatt en artikkel om de snevre rammene for lanslovsnekt, der det kreves en vurdering av fartøyets behov for å nekte i forbindelse med det enkelte havneanløp. Vi tok opp at dette også kunne tas inn i et rundskriv og at det også måtte informeres om at det skal ytes vederlag ved lovlig landlovsnekt. Det ble også etterlyst tilbakemeldinger på de bekymringsmeldinger som er sendt til Sjøfartsdirektoratet.
 
Russland
Det er meldt om fartøyer som planlegger anløp i russisk havn. Vi nevnte behovet for at Sjøfartsdirektoratet klargjør at sjøfolk har rett til å fratre tjenesten i en slik situasjon, og at dette gjøres på nettsted og i rundskriv.