Fra Hurtigruten deltok Hedda Felin, CEO Hurtigruten Norge; Asta Lassesen, CEO Hurtigruten Expeditions og Iain McNeill, VP Marine Operations Hurtigrutens Expeditions.
Fra Dnmf deltok administrerende direktør, Hege-Merethe Bengtsson; områdeansvarlig Helene J. Brandal; fagsjef Odd Rune Malterud, rådgiver på fag Madalina Imbulsan; samfunnskontakt og politisk rådgiver Bjørn Thorvaldsen og informasjonsrådgiver Jógvan H. Gardar.
Kontaktmøter holdes jevnlig med Hurtigruten. I dag var tema nye energiformer, muligheter, utfordringer og krav. Til å innlede om dette tema hadde fagsjef Odd Rune Malterud en gjennomgang av de områdene og sakene som forbundet jobber med, både nasjonalt og internasjonalt.