Formålet med disse møtene på ledernivå er å ta opp aktuelle saker som partene er opptatt av, og skape en god dialog og åpenhet mellom sjømannsorganisasjonene og tilsynsmyndighet.
 
Da møtet var denne gang var lagt til Haugesund ble møtet ledet av sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.  
Noen av temaene som ble tatt opp var;  nye energikilder for fremdrift og manøvrering, Fremtidig samarbeid IMO/ILO, tilskuddsordningen, 0 Visjonen, Spørre undersøkelse maritime sikkerhet samt status på ulike saker og deltagelse i nasjonale og internasjonale fora fra alle partene. 

Fra Dnmf deltok administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson, assisterende direktør og fagsjef Odd Rune Malterud og samfunnskontakt og politisk rådgiver Bjørn Thorvaldsen som deltok. 

Odd Rune Malterud hadde flere innledende presentasjoner under møtet på ulike temaer som skal følges opp mellom partene. 
kontaktmøte