Dnmf har ved flere anledninger bedt om dato for revisjon i etterkant av oppsigelse av tariffavtalen den 10.02.23. Det har ikke lykkes å få Fiskebåt til å komme frem med noen dato for revisjon av tariffavtalen på et helt år. 

I brev til Fiskebåt skriver Dnmf at forbundet krever forhandling om revisjon av tariffavtalen mellom Fiskebåt og Dnmf og viser til arbeidstvistloven § 3. Under forutsetning at vilkårene i arbeidstvistloven §§ 18 og 25 ikke er oppfylt, vil Dnmf måtte vurdere dette alternativet dersom ikke Fiskebåt møter til forhandlinger for revisjon av tariffavtalen. 

Dnmf har bedt om forhandlinger gjennomføres før 1. april.