Dnmf inviterer til et kort teams møte for deg som lurer på hvordan forbundet jobber og hva vi gjør med tanke på våre seilende medlemmer i forhold til krigen i Ukraina. 

Når: Fredag 11 mars klokken 10:00. Det er satt av en time til dette info møtet. 
Hvor: Teams

Det blir sendt ut invitasjon til tillitsvalgte som videresender til medlemmene i bedriften. 
Skulle du ikke motta slik mail og ønsker å delta, ta kontakt med din områdeansvarlig.

Oversikt og kontaktinfo til områdeansvarlige finnet du her