– Takk for innsatsen, og for alt dere gjør for å holde hjulene i gang under koronapandemien. Uten skipsfarten stopper verden helt opp.
Det sa kronprinsregent Haakon da han 1. februar møtte fire sjøfolk, sjømannsorganisasjonene og Rederiforbundet for en samtale om hverdagen til sjøs under koronapandemien.

Avgjørende innsats
Direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund innledet den digitale seilasen med å fortelle om hvor viktig skip er for holde varehandelen i gang. 80 prosent av verdens varehandel foregår på kjøl. Skipsfarten er også avgjørende for både industri og energiproduksjonen til havs.
– Heldigvis for oss alle har skipene seilt gjennom hele pandemien. Mange av oss har fått en ny hverdag og sitter på hjemmekontor. Sjøfolk kan ikke gjøre sin jobb hjemmefra – de må på skipene, sa Solberg.

På vei til Sør-Carolina
Kronprinsregent Haakon møtte sjøfolk fra Odfjell SE, Hurtigruten, Solstad Offshore og Havila Shipping.
Kaptein Kjell Arne Hevrøy om bord i «Bow Excellence» som er på vei over Nord-Atlanteren til Sør-Carolina med flytende kjemikalier.
– Om bord har jeg to andre nordmenn, en maskinsjef og en overstyrmann. Resten av besetningen på 26 er filippinere, sa Hevrøy.
Han kunne fortelle om en utfordrende hverdag. Han er en av mange sjøfolk som må stå forlenget periode om bord og har fått sin arbeidsperiode utvidet fra tre til fem måneder.
– Lasting og lossing går tilnærmet som vanlig. Reising til og fra er derimot veldig vanskelig. Vi får ikke gå i land og får mindre besøk om bord, sa Hevrøy.
Han må også forholde seg til vidt forskjellige smittevernregler.
– Vi anløp nylig fem havner i Italia. Det var forskjellige regler i hver enkelt havn. Vi klager ikke, men det er mye usikkerhet og vanskelig å planlegge når reglene endrer seg så fort, sa Hevrøy.

Holder humøret oppe
Kronprinsen var opptatt av hvordan sjøfolkene klarte å holde humøret oppe når de var så lenge om bord og ikke fikk gå i land.
– Vi har blant annet har kjøpt inn musikkinstrumenter for å holde folk i aktivitet. Nettilgangen er forbedret og vi arrangerer grillaftener for å koble av. Alle er glade for å ha jobb. Filippinerne har større utfordringer. Mange kvier seg for å dra hjem fordi det er usikkert om de kommer seg ut på sjøen igjen, forklarte kapteinen.
Han reiste til Shanghai når han skulle ut igjen. Én ting var at flybilletten kostet 8.000 dollar for turistklasseplassen, noe annet var karanteneforholdene.
– Mat- og boforhold var ikke bra. Folk som soner lange fengselsstraffer får i alle fall en time i luftegården. Det fikk ikke vi. Det eneste vi møtte var folk som lignet på månemennesker der de kom i fullt smittevernsutstyr. Sammenlignet med det er det mye bedre forhold i Norge, fortalte Hevrøy.
Siden besetningen ikke kommer i land blir helsetjenestene gjennom Radio Medico hyppig brukt.

Nektes landlov
Matros Kim Lekva Velve seiler i dag om bord på CSV «Normand Fortress» i Solstad Offshore og er tillitsvalgt i Norsk Sjømannsforbund.
Han påpekte mye av det samme som kaptein Kjell Arne Hevrøy.
– Rederiet har skip over hele verden. Det er vanskelig å få fly og karanteneoppholdene er tøffe. Jeg har mange kollegaer som har vært innelåst 14 dager av gangen i Russland. I Norge får vi i hvert fall gått i butikken. I utlandet får sjøfolkene ikke en gang gått i land for å kjøpe seg nødvendige hygieneartikler. Og vi har overhodet ikke tilgang til tannlege eller andre helsetjenester.
«Nordmann Fortress» skal ut på oppdrag etter drøyt fire år i opplag. Konstruksjonsfartøyet klargjøres for oppdrag med vindmøller.
– Om bord er vi 31 mann. Åtte er norske, resten kommer fra Filippinene. Når oppdraget starter får vi dessuten 50 klienter om bord, sier Kim Lekva Velve.
Han har hatt hendene fulle med tillitsvalgtarbeid siden dag én av koronapandemien.
– Hverdagen for oss sjøfolk er uforutsigbar fordi reglene hele tiden forandrer seg. Verst er det for sjøfolk som bor på Filippinene og i Thailand. Mange norske kollegaer er også bosatt der, sier Velve og gjentar at samtlige er glade for å ha en jobb.

Søker styrmannsjobb
Seline Henriksen fortalte kronprins Haakon at hun var ferdig med kadettiden om to dager og nå var klar for å søke styrmannsjobb.
Skipet hennes i Havila Subsea ligger inne for 10-årsklassing. Tidligere opererte skipet blant annet i Middelhavet med alt det innebærer av covid-19-tester og egenerklæringer. Hun har imidlertid ikke latt seg skremme av pandemien. Med seg på veien fikk hun lykkeønskninger av kronprinsregenten.

Gått gradene
Maskinsjef Per Rydheim på Hurtigruten «Nordkapp» fortalte også om hverdagen til sjøs og hvilke ekstra utfordringer han og kollegaene i passasjerskipstrafikken har møtt under pandemien.
– Vi gikk plutselig fra trygge jobber i et bunnsolid rederi til permitteringer og stor usikkerhet om hva framtiden ville bringe. Skipene måtte ligge i ro og det var på alle måter en kaotisk tid. Besetningene om bord ekspedisjonsskipene til Hurtigruten måtte bli om bord i fem måneder fordi det var umulig å skifte inntil skipene kom til Norge igjen.
Rydheim har jobbet i Hurtigruten i 17 år etter å ha gått gradene fra lærling til maskinsjef. Han er meget glad for at de nå har fått lov til å seile fem skip igjen.
– Det ga oss en skikkelig «boost», fastslo han.
Maskinsjefen sa at man om bord slavisk fulgte alle nasjonale smittevernråd og at munnbindet alltid var på i fellesarealer.
På spørsmål fra kronprins Haakon opplyste han at det dessverre nesten ikke er passasjerer om bord for tiden.
– I beste fall ligger belegget på 10 prosent. På den annen side er skipene fulle med hensyn til last, sa Per Rydheim.

Godt samarbeid i Norge
Lederne i de tre sjømannsorganisasjonene og rederiene GC Rieber og Odfjell SE deltok også i møtet. Man var skjønt enige om at Norge var best i klassen og at man i fellesskap hadde bidratt til gode løsninger. I den sammenheng er det viktig at skipsfart tidlig ble definert som samfunnskritisk av norske myndigheter.
Administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund, Hans Sande, var skuffet over verdenssamfunnet.
– Dette er en global krise, men verdenssamfunnet har ikke blitt enige om globale løsninger. Det er sjøfolk som har vært om bord i 13-14-15 måneder. Dette viser klart at verden stiller lite opp for sjøfolk, sa Sande.
Hege-Merethe Bengtsson, administrerende direktør i Det norske maskinistforbund var også opptatt av fatigue og sikkerhet.
– Selv om partene i norsk skipsfart til tider kan være uenige har vi funnet fram til gode løsninger, sa Bengtsson og pekte på at norske sjøfolk har vist stor omstillingsevne.
– Man må ikke glemme at Norge stengte norske havner for norske skip og norske sjøfolk. Sjøfolk kom seg verken i land eller om bord.
Forbundsleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund påpekte at 10 prosent av medlemsmassen i hans forbund er fiskere. Fiskerinæringen har gått veldig bra til nå, men også her brer usikkerheten seg.
– Det kan bli vanskelig å få solgt fisk til et nedstengt Europa, sa Hansen.
Mellom 25 og 30 prosent av medlemmene i Sjømannsforbundet jobber i hotellnæringen om bord på skip. Det sier seg selv at usikkerheten i aller høyeste grad også gjelder for disse sjøfolkene.
– Vi håper Hurtigruten ikke bare fortsetter med fem skip, men øker til sine syv. Vi får håpe på vaksine og påfølgende lettelser i reiserestriksjonene, sa Hansen.
Han var skuffet over en rekke flaggstaters innsats under pandemien, og pekte spesielt på Filippinene og India.
– Internasjonal cruise ligger død. Det betyr at hundretusenvis nå står uten inntekt i det hele tatt, sa Johnny Hansen.
Hege-Merethe Bengtsson spilte her inn at skipsfart bør være tema når Norge forhandler om bilaterale- og handelsavtaler med andre land.

Mye må klaffe
Harald Fotland, COO i Odfjell, forteller at mye skal klaffe for at mannskapsbytter skal kunne gjennomføres slik situasjonen er i dag.
– Kun en tredjedel av alle forsøk på å bytte mannskap lar seg gjennomføre, sa Fotland.
I dag er det best lagt til rette for mannskapsskifte i Norge, Rotterdam og Antwerpen. For nordmenns del fungerer det også bra i noen havner i USA.

Fornøyd kronprins
Kronprins Haakon ga ved avslutningen av «seilaset» klart utrykk for at han hadde satt pris på å høre direkte fra sjøfolk som er berørt av koronapandemien.
– Takk for innsatsen for å holde samfunnet og fartøyene i gang, sa kronprinsregenten.