Agendaen vil være følgende:

  • Gjennomgang av oppdragsdokument for kvinneforum og ungdomsforum
  • Foredrag av diskrimineringsregelverket Arbeidsmiljøloven og Skipsarbeidsloven 
  • Unios likestillings og ungdomsarbeid 
  • ITF/ETFs diskriminerings og ungdomsarbeid
  • Studentkontakt, Dnmf rekrutteringsarbeid opp mot studenter og skolebesøk