Mandag 21. juni la Erna Solberg og kommunal og moderniseringsminister Nikolai Astrup og distrikts-og digitaliseringsminister Linda Helleland de tre distriktspolitikse strategiene til regjeringen: fjell og innland, småbyer og kysten. Dnmf synes det er bra at regjeringen anerkjenner at maritim næring skal spille en sentral rolle som en av de økonomiske motorene i Norge, men vi kunne tenkt oss en enda råere og tydeligere strategi.

I regjeringens kyststrategi legger de vekt på den nye maritime rapporten regjeringen la frem i 2020 til Stortinget, «Grønnere og smartere – morgendagens maritime næring». Her er hadde Dnmf en mengde innspill, og da spesielt innenfor norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på sokkelen.

Heldigvis stilte et samlet Storting seg bak det partsammensatt maritime utvalgets anbefalinger. Og kyststrategien er preget av at man har tatt hensyn til det som kom frem fra utvalget.

Det er mange fagre ord i kystrategien. Den maritime næringen er en av motorene innenfor norsk nærings fremtid, og Dnmf er opptatt at de maritime lovnader blir fulgt opp og utbedret.

Regjeringens mål for havbruksnæringen er å øke veksten i næringen innenfor bærekraftige rammer. Næringen skal bidra til gode og lønnsomme arbeidsplasser og lokale ringvirkninger langs hele kysten, inntekter til fellesskapet og produksjon av sunn og trygg sjømat med lavt klima- og miljøavtrykk.

Regjeringen har bestemt at bærekraftsmålene utgjør det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største nasjonale og globale utfordringer. Arbeidet må skje langs alle de tre dimensjonene av bærekraft – sosial, miljømessig og økonomisk.