Landsmøtet Dnmf 2022 6.-7. september

Landsmøtet og konferansen startet onsdag. 120-års-konferansen innledet de to dagene i Tromsø. 44 delegater deltar på landsmøtet.

Landsmøtet Dnmf 2022

Ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen (Ap), hilste landsmøtet og Dnmf velkomne til Tromsø.

Landsmøtet Dnmf 2022

Deretter holdt forbundsleder, Jarl Gunnar Faksvåg, et innlegg der han så tilbake på forbundets historie, og skuet fremover.

Landsmøtet Dnmf 2022

Assisterende direktør, og fagsjef, Odd Rune Malterud holdt et foredrag der han både hadde en grundig gjennomgang av forbundets historie og fagets utvikling, før han kom inn på dagens situasjon og hvordan utviklingen er. Han hadde også en grundig gjennoimgang av noen av de viktigste sakene som Dnmf jobber med, både nasjonalt og ikke minst internasjonalt.

Landsmøtet Dnmf 2022 6.-7. september

Etter konferansen åpnet selve landsmøtet. Første taler var statssekretær Vidar Ulriksen. Han benyttet anledningen til å ta opp noen av de viktigste sakene på det maritime området. Spesielt kom han inn på kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann. Høringsfristen gikk ut 31. august, og regjeringen jobber nå videre med saken.

Ragnhild Lied, leder i Unio

Ragnhild Lied, leder i Unio, hilste landsmøtet, og tok opp Dnmfs betydning for Unio-familien, både de and- og sjøansatte.

Jarl Gunnar åpnet landsmøteforhandlingene ved å gikk igjennom de formelle vedtakene som skal være på plass før landsmøtet starter.

Hege-Merethe Bengtsson, administrerende direktør i Det norske maskinistforbund.

Hege-Merethe Bengtsson, administrerende direktør i Dnmf, holdt tale til landsmøtet, der hun gikk igjennom noen av de viktigste sakene som forbundet har jobbet med under denne landsmøteperioden. En periode som har vært sterkt preget av pandemien, og mulighetene til å møtes. All aktivitet i forbundet ble fra 12. mars 2020 lagt på digitale plattformer, og møteaktivitete ble lagt på teams og lignende digitale møteplattformer.

Forhandlingene fortsatte utover ettermiddagen frem til rundt klokken 18:00.

Helge Andersen utnevnes til æresmedlem.

Første dag på landsmøtet ble avsluttet ved at landsmøtet vedtok, med applaus, å utnevne tidligere leder i Det norske maskinistforbund, Helge Andersen, til æresmedlem.