Igjen er det tid for å nominere kandidater til SNMKs pris «Årets maritime lærebedrift». Styret i Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse mener det også for annerledesåret 2020 er viktig å gi oppmerksomhet til en bedrift som tar ekstra ansvar for å sikre opplæringsplasser. Styreleder er Hege-Merethe Bengtsson, administrerende direktør i Dnmf.

Bedrifter som tar inn maritime lærlinger og/eller kadetter kan nomineres. Det er de fire maritime opplæringskontorene, alle avdelingene av Maritimt forum og medlemsorganisasjonene i SNMK og styret i SNMK som kan nominere bedrifter. Styret i stiftelsen skal deretter gjøre en skjønnsmessig vurdering av de nominerte kandidatene basert på følgende kriterier:

1) Antallet opplæringsstillinger i forhold til størrelsen på flåten.
2) Innsats for næringen ut over egen bedrifts interesse.
3) Tiltak for kvalitet i opplæringen.
4) Tiltak for mangfold i rekrutteringen.

For at det skal være mulig å sammenlikne nominerte kandidater, ber vi om at til nominasjonen følger en begrunnelse som er knyttet opp mot kriteriene nevnt ovenfor. Frist for å sende inn nominasjonsforslag er torsdag 28. januar 2021. Nominasjonsforslag sendes på epost til hap@rederi.no.

Hvis du har noen spørsmål, ta kontakt med daglig leder i SNMK, Hege Ajer Petterson på mobil 93029871 eller epost hap@rederi.no