Hurtigruten var tidligere i NHO Sjøfart, men valgte for en tid tilbake siden å gå over til Norges Rederiforbund og er dermed omfattet av samme avtale som Havila Kystruten. 

I år er det et mellomoppgjør, og tema er dermed begrenset til økonomi. Kystruteavtalen er en 2-årig avtale, dermed vil hovedoppgjør falle til neste år, hvorpå man da forhandler på hele avtalen og ikke bare økonomi slik som i år. 

I Havila Kystruten er de fleste av våre medlemmer permitterte og har vært det i lengre tid nå. Hurtigruten seiler for fullt med alle skip langs kysten