Det ble 9. og 10. september foretatt revisjon av overenskomsten mellom partene, etter gjennomgang vil denne bli lagt ut for berørte medlemmer. 

 På vegne av Dnmf’s medlemmer er det områdeansvarlig Svein Roger Mandal som har forhandlet.