Vårt medlem har vært arbeidsufør siden oktober 2014, og fikk midlertidig udyktighetserklæring av sjømannslege i mai 2015. Arbeidsforholdet opphørte samme måned, og varig udyktighetserklæring ble gitt i oktober 2017. Tryg har etter en konkret vurdering funnet at erstatning bør gis, og noe av bakgrunnen er at Tryg ikke ga opplysning om at det var begrensning i dekningsperioden da skaden ble meldt i tidsrommet mellom de to udyktighetserklæringene.

Saken ble henvist til Protector, etter at dette selskapet overtok forsikringen i juli 2017. Protector nektet utbetaling, og Dnmf v/ adv. Walle-Hansen førte sak for Finansklagenemnda. Dette førte ikke frem, på grunn av den lange avstanden i tid mellom avslutningen av arbeidsforholdet og den permanente udyktighetserklæringen.

Det er da desto mer gledelig at Tryg fant å kunne dekke skaden etter denne lange runddansen mellom forsikringsselskaper og klagenemnd.