Engangserstatningen for varig tap av helseattest er en del av trygghetsavtalen i de fleste maritime tariffområdene. Erstatningen er avhengig av fartstid og er på inntil til 8 ganger folketrygdens grunnbeløp G, dvs. inntil drøyt kr. 800 000. Den er viktig som kompensasjon for en tapt karriere til sjøs, som følge av skade eler sykdom.

Ett av våre yngre medlemmer fikk avbrutt karrieren etter en ulykke hjemme. Sjømannslegens helseattest, som konkluderte med permanent udyktighet, ble i første omgang ikke godtatt av forsikringsselskapet.
Etter at Juridisk i Dnmf, ved advokat Knut Walle-Hansen, hadde gitt bistand og medlemmet hadde tatt seg råd og tid til å skaffe en ny spesialisterklæring som støttet sjømannslegens erklæring, bøyde forsikringsselskapet av og bestemte seg for å foreta utbetaling, som vil komme i løpet av få dager.
Vi gratulerer medlemmet.