Regjeringens forslag til lovutkast for få på plass norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel skal nå være klart for å sendes ut på høring. 
Vi ser fram til at vår mangeårige kamp finner sin løsning og Dnmf skal nå gå gjennom lovteksten nøye.

- Gratulerer til regjeringen som har levert forslag til regulering av norske lønns og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann. Dette har vi ventet på. En mangeårig kamp er kronet med seier. En kamp som går tilbake til 80 tallet og som fikk fornyet styrke under oljekrisen i 2014.
-      Reguleringen sikrer norske sjøfolk tilgangen til det norske arbeidsmarkedet på norsk sokkel og i norske farvann, sikrer nasjonen nødvendig maritim kompetanse som er avgjørende for utvikling av nye næringer i havrommet, teknologiutvikling og den grønne omstillingen og bidrar til bosetting og næringsutvikling i hele landet. Vi har arbeidet sammen med de øvrige to sjømannsorganisasjonene og våre to hovedorganisasjoner og møtt betydelig motstand over tid. Fra at samtlige politiske partier på Stortinget var mot reguleringen. En særlig takk til regjeringen ved AP og SP som tidlig kom inn og støttet oss i vår kamp og som nå har levert forslag til regulering som lovet. Nå skal vi sette oss inn i innholdet og besvare høringen, sier administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson i Dnmf. 

Unio Leder Ragnhild Lied ser frem til å se lovutkastet: 
- Gratulerer så mye til alle medlemmer i Unio, og spesielt våre medlemmer i Det norske maskinistforbund. Kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel ser nå ut til å bli innfridd, nå som lovforslaget endelig er blir sendt på høring. Det gjenstår fremdeles mye arbeid, det skal omsettes til riktig lovtekst, forskrifter og gjennom et godt trepartssamarbeid. Her skal Unio og Dnmf gjøre en felles innsats.
- Maritim næring har vært og skal være en av Norges største økonomiske drivere. Vi skal leve av og med havet i fremtiden. Den maritime næringa vil være helt sentral i det grønne skiftet og utviklingen av nye grønne-løsninger i havrommet. Den maritime kompetansen som norske sjøfolk besitter er derfor nøkkelkompetanse for fremtidens Norge, sier Lied.

Les pressemeldingen fra NFD her