Fagskolen inviterte til et møte sammen med det lokale næringslivet for å kunne tilrettelegge for riktig kompetanse innenfor maritim næring. 

Det norske maskinistforbund benyttet muligheten til å besøke maritime elever og hadde en god dialog med faglærere, som flere er medlemmer i forbundet.