Regjeringen har oppnevnt deltagere fra hele det maritime Norge til å utarbeide en ny Maritim21-strategi for forskning, utvikling og innovasjon.

Strategien skal se særlig på teknologi- og forskningsmuligheter innen grønn skipsfart og digitalisering

Les presentasjonen her

Les mer om Maritim21