Når næringen kommer sammen og finner felles løsninger er vi sterke, både nasjonalt og regionalt.
Maritimt Forum nord har alltid vært en viktig arena, og med større aktivitet i maritim næring i nord blir jobben til Maritimt Forum Nord enda viktigere, sa nestleder i Dnmf, Lasse Westby, under jubileumskonferansen i Harstad, tirsdag 22. august.

Han la til at Maritimt Forum Nord har hatt sine første 25 år med godt og viktig arbeid.
- Vi står i en teknisk omstilling, drevet frem av det grønne skiftet og nye energiformer om bord, med andre ulykkesrisikoer, sa Westby.


Dnmf ser frem til fortsatt godt samarbeid i fellesskapet og gratulerer med de første viktige år.