Det ble gjennomgått og vedtatt regnskap, budsjett samt styremøtesaker. Oppsummering av årets aktiviteter og kommende års, ble glimrende gjennomgått av daglig leder Elise Fiske og styreformann Dag Vikestrand.

Det ble blant annet vedtatt at den årlige turen rund omkring i Nordvestlandet, skal i 2024 avholdes den 7. mars 2024 og går til Harøya/Finnøya. På denne årlige tradisjonen møter politikere fra «mørebenken» på Stortinget, fylkes og kommunepolitikere i Møre & Romsdal, rederier, ledere fra verfts og maritime leverandørindustrien samt organisasjonene i maritim næring. 

I møtene på Maritimt Forum Nordvest, er det vanlig at de holdes i lokalene til medlemmene. Tidligere i år har det vært avholdt hos Brunvoll AS i Molde og på NMK i Ålesund (Norsk Maritimt Kompetansesenter AS) og nå hos Island Offshore i Ulsteinvik.

Administrerende Direktør Tommy Walaunet presenterte bedriften som har ca. 850 seilende sjøfolk på 21 skip i offshore, derav 700 norske eller skandinaviske. Av skipene er 1/3 ordinære PSV fartøy, well stimulationfartøy, light well interventionfartøy, subsea construktion og ROV fartøy, ankerhandling fartøy samt noen fartøy som skal operere med havvind oppdrag.