Maritimt Forum er en interesseorganisasjon som samler hele den norske maritime næringen. Medlemmene har over tid bidratt til å utvikle en verdensledende og helhetlig maritim klynge. Les mer her

På samlingen presenterte regioner og interesseorganisasjoner, som Dnmf, ulike politiske målsettinger og utfordringer. Og i felleskap ble man enige om å fortsette utarbeidelsen av en politisk plattform med saker som forumet har felles. Dnmf var representert ved Samfunnskontakt og politisk rådgiver Bjørn Thorvaldsen.

Tema som blant annet ble diskutert var Stortingsvalget 2021 som nærmer seg med stormskritt. Statbudsjettarbeidet 2021, aktuelle møteplasser som er viktige å være representert på. Videre tok man også opp arbeidet som gjøres rundt rekruttering til bransjen. 

Samtlige deltakere på samlingen er enige om at bærekraft og det grønne skiftet er tema man skal ha stort fokus på fremover. 

Styreleder i Maritimt Forum, Even Aass, gjestet samlingen og var tydelig på at Maritimt Forum nå virkelig biter fra seg i den offentlige debatten, og har blitt et anker innenfor maritime politiske saker. 

To eksterne foredragsholdere var det også plass til i programmet. Og forumet ble mektig imponert av veksten og satsingen til Nordlaks, som var representert ved direktør Tor Anders Elvegård. Elvegård etterlyste et klarer regelverk fra myndighetenes side.  Les mer om Nordlaks her

Oliver Berdal har nå i halvannet år vært leder for Kystvakten, og det var imponerende å bli tatt med på hvilke sivile og forsvarsmessige oppgaver kystvakten har ansvar for. Kystvaktsjefen kunne blant annet fortelle om ekstremt lærevillige kommende maskinoffiserer som er lærlinger på ulike av kystvaktens skip.