Fra de tre sjømannsorganisasjonene deltok de tre lederne; Kurt Inge Angell, Hans Sande og Hege-Merethe Bengtsson. 

De tre sjømannsorganisasjonene – Maritimt Hus – fokuserer på å evaluere og styrke det maritime regelverket Skipsarbeidsloven og Skipssikkerhetsloven. Vi hegner om og deltar i utviklingen av det maritime regelverket for medlemmene i dagens og morgendagens maritime  næring.

Lederne