Som følge av myndighetenes pålegg i forbindelse med den pågående Covid 19-pandemien, er Dnmf sine lokaler på nytt stengt for besøkende.

De ansatte utfører sitt arbeid fra eksternkontor.

Dnmf har for øvrig ordinær drift og åpningstider. 

Forbundet og de ansatte kan nås på vanlig måte på mobiltelefon og e-post, enten direkte til den enkelte ansatt eller til forbundet på telefon 24 14 83 70 eller epost post@dnmf.no

Du finner en oversikt over de ansatte og kontaktinformasjon på denne lenken