Sakslisten var som følger: 

 • Status fra faste arbeidsgrupper
 • Arbeidsmiljø og personlig sikkerhet
 • Bemanningsprosjektet: Rapport, status for behandling i Sjøfartsdirektoratet og antatt videre prosess.
 • Utdanning og kvalifikasjoner
 • Risikovurdering
 • Nasjonalt velferdsutvalg
 • Status for nullvisjonen og innspill til kunnskapsgrunnlag
 • Arbeids- og levevilkår - psykososialt arbeidsmiljø

 

Saksinnspill og fremstilling fra Det norske maskinistforbund

 • Sjøfartsdirektoratets myndighets- og tilsynsområde i forhold til Sokkeldirektoratet og Havindustritilsynet
 • Avklaring type arbeidsordning i lys av hviletids- og vaktholdsbestemmelsene
 • Spørsmål om Sjøfartsdirektoratets håndtering av bekymringsmeldinger

 

Det ble også gjennomgått følgende punkter på møtet:

 • Elektronisk ID-bevis for sjøfolk (SID)
 • Kjemikalieeksponering/prosjekt/kampanje     
 • Drikkevannsforskrift og drikkevannsveileder for skip
 • Utvikling av maritimt helseregister     
 • Endring i forskrift om skipsmedisin    
 • Avklare lovvalg innen havbruk           
 • Samarbeid om hviletid for fiskere       
 • Anerkjennelse av tjeneste likeverdig med fartstid     
 • Brann og redning tilknyttet nye energibærere            
 • Oppfølging på HØY-risikoskipene      
 • Oppfølging rapporten fra Riksrevisjonens gjennomgang av Sjøfartsdirektoratets arbeid med å fremme gode arbeids- og levevilkår.


Les mer om ​​​​Maritimt Samarbeidsforum.