Denne uken har det maritime samarbeidsforumet avholdt et møte med fokus på flere relevante temaer. Blant hovedpunktene på agendaen var arbeidsmiljøsatsing, arbeidsmiljøportalen, intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv og maritim sikkerhet.

Forumet er en anledning for aktørene innen den maritime sektoren å samles og diskutere sentrale spørsmål knyttet til arbeidsmiljø og sikkerhet til sjøs. Med deltakelse fra ulike organisasjoner, myndigheter og bedrifter, legger forumet til rette for en bred dialog og utveksling av kunnskap og beste praksis.

Arbeidsmiljøsatsing var et viktig tema som ble grundig drøftet under møtet. Deltakerne delte erfaringer og diskuterte strategier for å forbedre arbeidsmiljøet i den maritime sektoren. Ved å identifisere utfordringer og muligheter, ønsker de å utvikle tiltak som kan sikre en trygg og trivelig arbeidsplass for alle som jobber innen maritim sektor.

Maritim sikkerhet var også et sentralt fokusområde under møtet. Sikkerhetstiltak, nødprosedyrer og beredskapsplaner var blant de viktige temaene som ble tatt opp.