På 17. mai deltok teknisk rådgiver i Dnmf, Lydia Frrad på feiringen av den internasjonale dagen for kvinner i maritim yrker. Hun deltok på markeringe hos International Maritime Organization (IMO) i London. 

Dagen faldt sammen med med MSC 108-møtene i London, der Lydia Ferrad deltar.

Ferrad forteller at arrangementet blant annet inneholdt et svært engasjert diskusjonspanel som tok opp ulike utfordringer, inkludert mobbing og trakassering, fødselspermisjon og mangel på tilstrekkelig personlig verneutstyr (PPE).

- Panelet understreket også viktigheten av utdanning og riktig implementering av politikk for å støtte kvinner i maritime yrker, sier Lydia Ferrad.