Meklingen gjennomføres samtidig og parallelt med de øvrige sjømannsorganisasjonene.
Maritimt Hus står samlet i lønnskampen og for medlemmene interesser.
Sterke sammen!

Det foreligger taushetsplikt fra meklingen.

Så snart avgjørelse foreligger vil informasjon legges ut på Dnmf sine FB og nettsider.
Følg med!

Meklingsfristen er satt til midnatt 11. november.