Meklingen gjennomføres parallelt og samtidig med de to øvrige sjømannsorganisasjonene.

Det er riksmekler Mats Ruland som leder og gjennomfører meklingen.

På grunn av strenge Koronatiltak er delegasjonene begrenset hos Riksmekleren, eventuelt øvrige har Teamstilgang.

Partene har frist til å komme frem til enighet midnatt 26. november.

Det foreligger taushetsplikt fra meklingen og vi ber medlemmene følge med på facebook for informasjon om meklingens avslutning.

De medlemmer som er omfattet av første eventuelle streikeuttak har fått direkte beskjed om dette med informasjon om hvordan de eventuelt skal forholde seg i forbindelse med streik og hvordan de skal søke streikebidrag.. Øvrige forholder seg som vanlig.

For spørsmål ta kontakt med Svein Roger mandal på mobil: 917 88 312 eller Hege Bengtsson på mobil: 41 44 18 18