Meklingsfristen er satt til lørdag 15. mars kl. 24.00. En streik kan først bli igangsatt ved arbeidsdagens start på søndag 16. april om morgenen.

LO har tatt ut 22 947 medlemmer i første uttak. YS har tatt ut 1 441 medlemmer i første uttak.

Både LO og YS har krav om at i år, så skal man ha en reallønnsøkning. Da må resultatet ligg over prisveksten (Konsumprisindeksen KPI).

Det er store utfordringer i årets lønnsoppgjør, hvor vi har en prognose for prisveksten (Konsumprisindeksen KPI) for hele 2023 på 4,9 %.

12 måneders endringen i Konsumprisindeksen KPI fra mars 2022 – mars 2023, viser nå 6,5 %. Fra februar til mars 2023 økte KPI med 0,8 %.

Det er også flere andre usikkerheter, som kan påvirke Konsumprisindeksen KPI og inflasjonen:

  • Vi har i dag en kronekurs i fritt fall i forhold til de fleste utenlandske valutaer vi sammenligner oss med, som igjen påvirker KPI med en høyere indeks.
  • Vi har en høy strømpris, som kan bli enda høyere nå som Tyskland stenger ned sine siste kjernekraftverk.
  • Kiwi effekten, ved at matvarekjeden Kiwi frøs prisene før den forventede prisøkningen på matvarer 1. februar i år. De andre matvarekjedene hadde ikke annet valg, enn å følge etter. 

Kiwi har imidlertid uttalt at prisfrysen gjelder frem til 1. mai i år. Vi kan da få en betydelig økning av matvareprisene, hvis matvarekjedene opphever prisfrysen 1. mai. Det vil igjen slå ut på KPI med en igjen høyere inflasjon.

  • Vi kan risikere en betydelig høyere bensin- og dieselpris, som også vil kunne øke KPI og inflasjonen ytterligere.
  • Krigen i Ukraina kan også ha innvirkning på inflasjonen.

 

I tillegg kan vi få en rentebane, som kan bli hyppigere og økende, for å prøve å dempe inflasjonen. Det er imidlertid usikkert om Norges Bank klarer å dempe inflasjonen med høyere rente, siden mye av inflasjonen kommer utenfra.

Offentlig sektor statlig sektor, kommunal sektor, Oslo kommune og Spekter (helseforetakene) starter sine forhandlinger de to neste ukene:

  • 18. april starter de innledende forhandlingene i Spekter (Helseforetakene).
  • 20. april starter forhandlingene i kommunal sektor.
  • 21. april starter forhandlingene i Oslo kommune. 
  • 27. april starter forhandlingene i statlig sektor.

Fristen for å bli ferdig i forhandlingene, er 30. april kl. 24.00. Kommer partene ikke til enighet i de respektive sektorer, så ender også disse i mekling.

Datoene for de lokale forhandlingene i Spekter (Helseforetakene) er ikke fastsatt enda.

Meklingsfristen for statlig sektor, kommunal sektor og Oslo kommune er 24. mai kl. 24.00. En eventuell streik i offentlig sektor kan først bli igangsatt ved arbeidsdagens start 25. mai.

Alt er imidlertid avhengig av meklingen og en eventuell streik i Frontfaget. Hvis det skulle bli en storstreik i Frontfaget, så kan forhandlingene og eventuelle meklinger i offentlig sektor bli utsatt.

De utsatte forhandlingene for Brannavtalen SFS 2404, skal gjennomføres 25. april.