De øvrige sjømannsorganisasjonene på Maritimt Hus mekler samtidig og parallelt.

Fristen for meklingen er satt til 24.00 fredag 25. november. Det foreligger taushetsplikt under meklingen, så det vil ikke bli lagt ut informasjon fra meklingen underveis. Et eventuelt resultat blir lagt ut så snart det foreligger.

Følg med på Dnmfs FB og hjemmesider.

De som er tatt ut i første streikeuttak har alle fått personlig beskjed. Dersom du ikke har mottatt slik beskjed, skal du gå på jobb som normalt. Ta kontakt med forbundet for eventuelle spørsmål.

I Dnmf er det medlemmene som bestemmer. Meklingen gjennomføres av forhandlingsutvalget NOR/NIS som er valgt av tariffkonferansen og består av valgte medlemmer fra de seilende på området det mekles for.

Av medlemmene
For medlemmene
Sammen er vi sterke!