Kommer partene ikke til enighet senest natt til torsdag 27. mai, blir det streik.

For Dnmf deltar fiorhandlingssjef Rune Johnsrud i delegasjonen til Unio stat.

Les mer