Frist for gjennomføring av forhandlingene, er søndag 30. april kl. 24.00. Kommer partene i en eller flere av sektorene ikke til enighet innen fristen, går oppgjøret/ene til mekling.

Meklingsfristen for statlig sektor, kommunal sektor og Oslo kommune er 24. mai kl. 24.00. En eventuell streik i offentlig sektor kan først bli igangsatt ved arbeidsdagens start 25. mai.

Innledende møte mellom Unio og Spekter (helseforetakene) ble gjennomført mandag denne uken.

Fristene for å be om bistand og når forhandlingene skal være gjennomført, blir fastsatt på et senere tidspunkt.v