Dette fant denne gangen sted på Maritimt hus i Oslo onsdag 3. april.
Flere saker var meldt inn til orientering til fagrådet; blant annet forprosjekt til 3 årig fagskole, nye eksamensordninger, maritimt bransjeprogram, digitale simulatorløsninger osv. 
Samfunnskontakt og politisk rådgiver Bjørn Thorvaldsen møtte som vara for Dnmf for Fagsjef og assisterende direktør Odd Rune Malterud som vanligvis møter i fagrådet.