Dnmf ved administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson talte arbeidstakernes sak under møtet og la vekt på rettferdig omstilling, å nå klimamålene uten at det går på bekostning av arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet, at det skapet lange jobber/varige arbeidsplasser i hele landet som konsekvens av omstillingen.
Nye energiformer gir nye helse, miljø og sikkerhetsutfordringer. Kompetanse, etter- og videreutdanning, bemanning, at den offentlig støtten til omstilling sikrer ikke kun utvikling og fornying, men også skalering og derved varige arbeidsplasser. Det er viktig for arbeidstakersiden at myndighetene stiller krav i anbud, til avtaler og til tilgangen på virkemiddelpakken på alle nivåer, et krav til dokumentasjon på hvordan en ser for seg etablering av varige arbeidsplasser, oppfyllelse av HMS, samt kompetanse og bemanning, etter- og videreutdanning mm.

Det blir nytt møte om noen uker og vi nærmer oss operasjonaliseringstiden. Virkemiddelpakken kommer trolig på plass etter statsbudsjettbehandlingen.