I dag melder FHI (folkehelseinstituttet): 
Sjøfolk på utenriks- og havgående fartøy har ofte lange perioder hvor de er på fartøyet og ikke kan motta vaksine. FHI oppfordrer kommunene til å finne løsninger slik at disse i størst mulig grad sikres vaksine i henhold til den enkeltes prioritering. Det kan i noen tilfeller bety at vaksineringen må skje noe før eller med kortere intervall enn i utgangspunktet anbefalt for den aldersgruppen de tilhører. Sjøfolk skal ikke prioriteres opp som gruppe, men det gis her en åpning for at kommunene kan, hvis de selv finner det mulig, finne praktiske løsninger for at det enkelte sjøfolk kan rekke å få begge doser før påmønstring for å hindre at de blir vesentlig forsinket som følge av sitt fravær fra landet.

Dnmf synes dette er naivt å oppfordre dette til kommunene. Det bør være et statlig tiltak å sette sjøfolk foran i vaksinekøen. I over 15 måneder har Dnmf jobbet både nasjonalt og internasjonalt for at sjøfolk skal bli piroritert i vaksinekøen.