Resultatet er i tråd med det samordna oppgjøret og resultatet for de øvrige sjømannsorganisasjonene.

I det vesentlig et generelt tillegg på 2,25 kr som utgjør 0,7%. Deretter skal det forhandles lokalt.

Protokollen gjøres tilgjengelig for våre medlemmer på våre nettsider i sin helhet.

Forhandlingsutvalget bestod av leder Anders Gjestad, nestleder Jan-Roger Guldberg, Jan Marckusen, Anders Ødmann og Kjetil Bjarne Hov.
Fra administrasjonen stilte administrerende direktør Hege Bengtsson som forhandlingsleder, Ulf Brekke og Helene Brandal områdeansvarlig. Tilstede var også forbundsleder.