Sjømannsorganisasjonene gjennomfører i dag forhandlingene med Norges Rederiforbund om avtalene på NOR-flaggede skip i utenriksfart.

De tre sjømannsorganisasjonene er Det norske maskinistforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Norsk Sjømannsforbund, og de har felles hovedkontor på Maritimt Hus.

Forhandlingene foregår samtidig og parallelt I NRs lokale i Rådhusgaten 25 i Oslo.
Forhandlingene gjennomføres av valgte representanter fra de seilende på området.

Delegasjonen til DNMF bestr av:
Forhandlingsleder: Hege Merethe Bengtsson 
Leder av forhandlingsutvalget: Vidar Johan Vartdal 
Bernhard Møvik 
Trym Harald Lokander 
Berit Bygren Sandli 
Mogens Larød 
Helene J. Brandal 


Det er taushetsplikt under forhandlingene. Følg med på forbundets facebooksider og nettsider for resultatet.