Dette skjer på et bakteppe av svært utfordrende tider både offshore og i reiselivsnæring/transport, og som forsterkes av pandemien vi står oppe i.

Forhandlingsutvalget er samlet til forhandlingene, der deler av utvalget sitter i Rederiforbundets lokaler og andre deltar via Teams. Til stede i lokalene til Rederiforbundet er Marius Slettingdalen, leder av forhandlingsutvalget; Rune Gjertsen og Trym H. Lokander. Forhandlingsleder er Hege-Merethe Bengtsson. Til stede fra administrasjonen er også områdeansvarlig Håkon Eidset.

Resten av forhandlingsutvalget følger forhandlingene på Teams. Forbundsleder Jarl Gunnar Faksvåg følger forhandlingene som observatør på Teams.

Forhandlingene gjennomføres samtidig og parallelt med de øvrige to sjømannsorganisasjonene.

Forhandlingene skal være ferdigstil senest midnatt i morgen kveld, den 29. oktober.

Nyvalgt forhandlingsutvalg består av:

Marius Slettingdalen, leder
Arne Titland, nestleder
Trym H. Lokander
Rune Gjertsen
Sindre Høyland
Vidar Johan Vartdal

Forhandlingsleder Hege-Merethe Bengtsson og leder av forhandlingsutvalget, Marius Slettingdalen

Forhandlingsutvalget sammen med forbundslederen følger forhandlingene på Teams

Pål Tangen, forhandlingsdirektør i Rederiforbundet, sammen med deler av sin delegasjon.