Første uttak
Varslet om plassfratredelsen gjelder det norske maskinistforbunds medlemmer på følgende fartøy:

Uttak mulig streik
RederiFartøy
Golden energy Offshore management ASEnergy Swan
Simon Møkster Shipping ASStril Polar
Solstad Shipping ASNormand Solitaire
Solstad Shipping ASNormand Sun
DOF Management ASSkandi Flora
Island Offshore Management ASIsland Crusader
Simon Møkster Shipping ASStril Luna
Siem Offshore ASSiem Pride
Tidewater Marine ASTroms Arcturus
Havila Shipping ASAHavila Venus
Simon Møkster Shipping ASStril Mariner
Color Line Marine ASSuperspeed2

Antall fartøy som omfattes av en eventuell konflikt kan utvides med fire dagers varsel.

Informasjon underveis
Det er bare Riksmekleren som har rett til å uttale seg underveis i meklingen. Det vil derfor ikke komme noe informasjon fra Dnmf før det er en løsning eller en streik. Følg med facebook eller dnmf.no Vi sender også ut e-post til berørte om hvordan forholde seg og når det foreligger en avklaring under meklingen.