Det ble i dag inn gått enighet i oppgjøret mellom NSOF/DNMF/NSF og Norges Rederiforbund for ansatte på Nordisk NIS overenskomsten.
Partene ble enige om et generelt tillegg på 3 prosent. Det generelle tillegget legges på 0-års satsen og alle overenskomstens kronetillegg.
For individuelt avlønnede skal det generelle tillegget legges på den individuelt avtale lønn.

Se hele protokollen på vår nettside

Har du spørsmål om oppgjøret så kontokt områdeansvarlig Håkon Eidset på telefon + 47 469 51 528.

Engere utvalg