For maritim sektor er det potensial for store utslippskutt både internasjonalt og nasjonalt, samtidig som Norge kan vinne større eksportmarkeder, få flere arbeidsplasser og øke verdiskapingen.

Best i verden
- Skipsfart og maritim sektor har vært viktig for Norge og norsk økonomi, og denne rapporten viser at denne næringen kommer til å spille en viktig rolle når Norge nå går inn i det grønne skiftet. Potensialet for verdiskaping og arbeidsplasser i norsk maritim sektor er stort. Norge kan bli best i verden på grønn skipsfart, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Norge er blant de fremste i verden til å utvikle og å ta i bruk grønn maritim teknologi, ifølge rapporten. Tidlig posisjonering innen grønn internasjonal skipsfart kan utgjøre et betydelig konkurransefortrinn for det som allerede er en av Norges viktigste eksportnæringer. Norge skal halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030, og internasjonalt jobber Norge for et nullutslippsmål i 2050.

Les rapporten her

Dnmf opplever i stor grad at den maritime næringen er svært fremoverlent, og ønsker å ta et stort ansvar hva gjelder å sette næringen i stand til å takle morgendagens utfordringer. Dnmf mener den grønne utviklingen i næringen er svært positiv, og har stor tro på at dette vil bidra til å bevare det ytre miljøet, tilføre næringen fremtidsrettede rammebetingelser, skape en større anerkjennelse for klyngens innsats, samt bidra til innovasjon og verdiskaping for Norge som maritim stat. Samtidig vil Dnmf aldri akseptere at jakten på raske grønne løsninger og kortsiktige gevinster for å verne det ytre miljøet overstyrer sikkerheten til det indre miljøet – mennesket. Målene om å skåne det ytre miljøet og gjøre næringen grønnere vil aldri kunne oppnås dersom den rette kompetansen, de rette holdningene og rammebetingelsene i det indre miljøet ikke er på plass.