Her har vi funnet et tegneserieinnslag tegnet av en D. M. Brown, som har blitt omdøpt av redaksjonen i 1921. 

Norsk Maskin-tidene