"LIKESTILLING.

Et spørsmål som Johansen fremsatte pá landsmøtet og som blev besvart av dirigenten kan tilsynelatende se ut som om det ingen vesentlig interesse har utover det å få det bekreftende besvart.

Ifølge N. M. T. spurte Johansen:

«Jeg vil spørre om en styrmann pà en hvalbåt ikke star i klasse med 2. maskinist? Maskinmesteren er kaptein under dekk».

Dette blev besvart av dirigenten med: «Vi har alltid hevdet at 1. styrmann rangerer sammen med 2. maskinist og 2. styrmann med 3. maskinist og vil alltid hevde det til noe annet matte bli bestemt».

Disse var ordene og efter min mening blev de fremført greit og forståelig både av spørrer og den som svarte.

Folk som Johansen burde vi ha mange av på landsmøtene. For hans spørsmål røber at her gjelder det å få klarlagt ting som kanskje har vart mer enn uklar i en menneskealder. Ting som direkte berører og bedømmer maskinistenes sociale stilling ombord.

Nu er det altså fastslått av selve dirigenten pá landsmøtet var at 2. maskinist rangerer sammen med 1. styrmann og jeg går ut i fra at dette vil bli hevdet konsekvent i fremtiden og ikke bare bli en døgnflue som foldet ut sine vinger på landsmøtet for siden å avga ved en ubemerket død.

For hvis dette syn på saken har levet for i år, sa er det blitt gjort en stor urett mot 2. maskinistene allfall i enkelte lokalselskaper.

Den som har reist en tid i et lokalselskap har sikkert lagt merke til at selv om det bare er to forskjellige slags beregninger av kostpengene så er det 3 forskjellige sorter servering ombord."

(…)