Dnmf skal gjennom sine fagpolitiske mål sørge for
at den menneskelige faktor til enhver tid settes øverst på dagsorden.
Fra Dnmfs måldokument 2022-2025

Sjømannskirken er utvilsomt en resurs for Det norske maskinistforbund sine medlemmer, både de som har sitt arbeidsforhold på land og sjø, i arbeid og fritidsforhold, 24/7 verden over. Dnmf har i likhet med over 220 bedrifter, rederier og høgskoler, som er opptatt av mennesket, en beredskapsavtale med Sjømannskirken om kriseberedskap. Denne avtalen inngår i Dnmf sin HMS- og beredskapsplan. 
Nytt i avtalen er påtegnelse av foredrag, basert på tilbakemeldinger fra medlemskonferansen 2021, hvor representanter for Sjømannskirken hadde foredrag om virksomheten og gjennomførte rollespillet: «Har du det bra kompis?”
Sjømannskirken 24 timers beredskapstelefon + 47 951 19 181 er tilgjengelig for alle, uavhengig av nasjonal og religiøs bakgrunn, ved ulykker og kriser. Avtalen gjelder også i forbindelse med fritidsreiser. Videre kan en gjennom denne ordning få bistand med bla. følgende:

 • Kriseomsorg og hjelp til bearbeiding av hendelsen individuelt og/eller i grupper for alle berørte.
 • Støtte for kriseledelsen i psykososial oppfølging.
 • Råd og veiledning ved oppfølging av hendelsen. 
 • Sjømannskirken kan, etter nærmere avtale, bistå selskapet med å følge opp de involverte i etterkant, også pårørende.
 • Besøk på sykehus.
 • Sjømannskirken kan legge til rette for markering/minnesamvær.
 • Råd og veiledning til beredskapsplaner, kollegastøtteordning, pårørendetelefon og eventuelt pårørendesenter.
 • Jevnlige fagseminarer innen beredskap og kriseomsorg.
 • Sjømannskirken kan også bidra med Reisefølge, Kurs, Foredrag, Øvelser 

I tillegg kan organisasjonen Sjømannskirken tilby oppsøkende virksomhet ovenfor de skip som kommer til havn der Sjømannskirken er representert

 • Miljøarbeid om bord
 • Praktiske tjenester
 • Samtalepartner med taushetsplikt

SOSIALT NETTVERK Sjømannskirken "et hjem i utlandet”

 • Sosiale og kulturelle program
 • Telefontjeneste, bibliotek, internett, kaffe og vafler
 • Samtalepartner med taushetsplikt
 
Dette er Sjømannskirken
Sjømannskirken betjener 31 havner rundt Nordsjøbassenget og hadde i 2022 totalt 598 skipsbesøk hvor de møtte 3 500 sjøfolk. Det betyr at antallet møtte er gått opp med over 2 200 sjøfolk fra 2021 til 2022. I tillegg betjenes noen mindre havner på vestsiden av Skottland, samt noen sjømannskirker som har sporadiske, men sjeldne skipsbesøk.
Selv om det er færre norske sjøfolk i utenriksfart enn tidligere, og de fleste skip har mannskap fra flere nasjoner, møtes og betjenes også utenlandske sjøfolk så langt det er hensiktsmessig. For eksempel i Aberdeen samarbeidet Sjømannskirken med Stella Maris og Aberdeen Seafarers Center om å besøke alle båter med ukrainsk og/eller russisk mannskap regelmessig etter at krigen brøt ut.
I forbindelse med dødsfall om bord arrangerer Sjømannskirken minnemarkeringer hvor alle sjøfolk inviteres. Mange blir med på tvers av kulturelle og religiøse grenser.
I 2022 mottok Sjømannskirken 224 beredskapstelefoner og av disse er 99 definert som beredskapssaker, 9 flere enn i 2019.  I tillegg mottar sjømannskirkene ute direkte henvendelser. Tilsammen ble det registrert 198 beredskapssaker i 2022. Det ble også gjennomført 1127 sykehus besøk i løpet av året.  

For ytterligere informasjon:
Sjømannskirken
Sjømannskirkens årsrapporter