Det norske maskinistforbund ved administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson var invitert og tilstede da Redningsselskapets nye flaggskip RS «Oscar Tybring V» ble døpt torsdag 18. oktober. 

Den maritime næringen spiller en avgjørende rolle i nasjonens beredskap.
Dnmf har tariffavtale med redningsselskapet, og flere sterke gode tillitsvalgte som jobber i selskapet, som hver dag står på for medlemmene i forbindelse med lønn, tariff, arbeidsliv, utdanning og HMS-engasjement. 

Søk, redning, brann, dykkertjeneste og så videre er underlagt IMO’s internasjonale regelverk. Norge har internasjonale forpliktelser på dette området. Assisterende direktør og fagsjef Odd-Rune Malterud påser at Det norske maskinistforbunds medlemmer blir ivaretatt i disse internasjonale prosessene. Dnmf sitter tett på hvor beslutninger fattes i de internasjonale forum og i nasjonal beredskap. 

Dnmf har hatt tariffavtale med Redningsselskapet siden 1967. 

Dåpen fant sted på Honnørbrygga ved Oslo Rådhus. Og "Oscar Tybring V" vil ha tilholdssted i Vardø.