På grunn av koronasituasjonen og utsettelsen av lønnsoppgjøret bestemte regjeringen i april at årets trygdeoppgjør skulle utsettes til høsten.
Regjeringen har besluttet at trygdeoppgjøret gjennomføres 1. og 2. september. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) la i dag frem resultatet av årets trygdeoppgjør, som omfatter én million trygdemottakere og pensjonister.

Oppgjøret innebærer at grunnbeløpet i folketrygden øker med 1,5 prosent, fra 99.858 kroner til 101.351 kroner. Alderspensjon under utbetaling får en økning på 0,74 prosent med tilbakevirkende kraft fra 1. mai 2020. Etterbetaling fra mai vil i hovedsak foregå i løpet av oktober. Til grunn for reguleringen ligger det en lønnsvekst på 1,7 prosent, det samme som i lønnsoppgjøret i frontfaget.

Under dagens pressekonferanse ble Isaksen nødt til å forsvare hvorfor lønnsveksten til pensjonistene trolig vil øke mindre enn prisveksten:

«Når vi er i en økonomisk krise som vi alle lønnsmottakere i Norge kommer til å merke på lønnsoppgjøret, så påvirker det også reguleringen av pensjonen. Det at det er et veldig moderat lønnsoppgjør, arbeidsgivere flest kommer til å merke det i lommeboka til neste år, og det påvirker også reguleringen av pensjonen», sier Isaksen til VG.

I årene 2015 til 2018 opplevde pensjonistene reallønnsnedgang, mens de i fjor fikk noe økt kjøpekraft. Årsaken til at pensjonistene ofte har sakket akterut, er regelen som ble innført i forbindelse med pensjonsreformen i 2011. Den sier at pensjoner under utbetaling skal reguleres i takt med lønnsveksten og fratrekkes deretter 0,75 prosentpoeng. Pensjoner under opptjening reguleres derimot med lønnsveksten, og tilsvarende gjelder for uføretrygd.

Tallgrunnlaget har vært drøftet med Pensjonistforbundet, Senior Norge, Forsvarets seniorforbund, Landsforbundet for offentlige pensjonister, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, LO, YS, Unio og Akademikerne.

For mer informasjon i lenken til høyre.