Regjeringen ved Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth har invitert partene i forbindelse med lovarbeidet om norske lønns-  og arbeidsvilkår på skip mandag 11. mars. 

Dnmf er en partene som har jobbet frem denne saken. De tre sjømannsorganisasjonene,  NSF, Dnmf og NSOF er de tre organisasjonene som har ført denne saken frem hele veien. Sammen og hver for seg har vi jobbet med denne saken i mange år. Med betydelig kompetanse nasjonalt og internasjonalt.  
Det er positivt at ministeren nå ønsker en god dialog med partene i forbindelse med lovarbeidet.   

Dnmf krever norske lønns- og arbeidsvilkår for å sikre norsk bosatt arbeidskraft, sjøfolk, tilgangen til arbeidsplassene på norsk sokkel og i norske farvann. Dette vil sikre like konkurransevilkår også for arbeidstakerne.

For Dnmf dreier kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann, seg først og fremst om arbeidsmarkedstilgang, tilgangen, konkurransekraften, for norsk bosatt arbeidskraft til arbeidsplasser i Norge. Dagens og morgendagens arbeidsplasser i havrommet, på norsk sokkel og i norske farvann inklusive Svalbard og Jan Mayen.

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth har invitert alle organisasjonene på mandag 11. mars, der de vil få en orientering om det nye forslaget, og muligheten til å gi sine tilbakemeldinger. Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Energidepartementet vil også delta på møtet, både fra politisk ledelse og embetsverket.

Forslaget vil senere bli sendt på høring står det i pressemelding fra NFD.