Nytt opptak på Bachelor of maritime management, overgangsordningen mellom maritim fagskole og bachelor er utlyst. Søknadsfrist er 15. april, og man søker vi nettsidene våre: Maritime Management - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no) (rød knapp til høyre).

Har du tatt toårig maritim teknisk fagskule og ønskjer å ta ei praksisnær leiarutdanning ved sidan av jobben din? Maritime management er ei skreddarsydd overgangsordning frå fagskule til bachelor som gir deg brei fagkunnskap og gjer deg attraktiv som sjøoffiser om bord i alle typar skip eller i den landbaserte delen av den maritime næringa.

I den sammenheng har HVL satt opp et digitalt infomøte tirsdag 9. mars kl. 20:00. Dette arrangementet finner interesserte via HVL maritime sine Facebooksider: Har du to-årig maritim teknisk fagskole og ønsker deg en bachelor? Bli med på infomøte om BAMM.

Mer info om programmet her: Maritime Management - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)