Det var Ofoten brann og redning som var vertskap for mesterskapet. De skulle ha gjennomført mesterskapet i 2021, men både i 2021 og 2022 måtte mesterskapet avlyses på grunn av covid-19. Men i år lyktes de med å få gjennomført.

NNMNestleder Lasse Westby hadde tatt turen nordover, og pratet både om de pågående forhandlingene om særaldersgrensen, pensjon og forhandlingene om ny særavtale.
Westby sier at Dnmf hadde stand i hallen og det var anledning til å prate med både eksisterende medlemmer og mange potensielle medlemmer.
- Alt i alt var dette en nyttig tur hvor vi fikk oppdatert våre tillitsvalgte og samtidig fortalt om hva forbundet kan tilby for medlemsgruppen, sier Westby.