Foretakstillitsvalgt Eivind Petter Nicolai Standnes, hadde leid lokaler på Førde Camping og 15 av 16 medlemmer var med på hele seminaret. Den siste måtte være igjen på teknisk avdeling på sykehuset.

Seminaret startet med info fra HR om forsikring for tilsette.

Forhandlingssjef Rune Johnsrud hadde foredrag om årets lønnsoppgjør.
Her ble det vist en oversikt over resultatene av lønnsoppgjørene på de forskjellige helseforetakene og en oversikt over forskjellene på lønnsnivåene på de forskjellige helseforetakene.
Det er ikke tvil om at lønnsnivået på teknisk avdeling på Helse Førde, ligger i det lavere sjiktet i forhold til lønnsnivået på andre helseforetak.

Deretter tok Johnsrud opp utsiktene foran hovedoppgjøret 2022 med litt statistikk.
Det ble sett på handlingsrommet og hva som eventuelt kan gjøres, for å få opp lønnsnivået.
Det ble også en gjennomgang av det viktigste i hovedavtalen og tilpasningsavtalen mellom Dnmf lokalt og Helse Førde.

Etter en nydelig lunsj, var det arbeidsgivers tur. Her hadde forhandlingssjef Torstein Nygård et foredrag om forhandlingsbestemmelsene og gangen i lønnsoppgjøret.
Etter Nygård hadde klinikkdirektør bygg og eiendom, Helge Robert Midtb,ø et innlegg om Helse Førde og hvordan det jobbes med gammelt og prosjektert nytt helseforetak.

Mellom innleggene til Nygård og Midtbø, fikk Johnsrud muligheten til å gjennomgå lønnsforskjellene mellom Helse Førde og andre helseforetak og det var helt klart at forhandlingssjefen ved Helse Førde Torstein Nygård var overrasket over at det var så store forskjeller. Det ble enighet om at Johnsrud blir invitert til et samarbeidsmøte om utfordringene med lønnsforskjellene i januar 2022.

Et av punktene på seminaret var valg av tillitsvalgte og foretakstillitsvalgt.
Tillitsvalgt for Helse Førde er nå Geir Magnus Moen–Troland og tillitsvalgt for Lærdal sykehus ble Ivar Husdal. Foretakstillitsvalgt Eivind Petter Nicolai Standnes fortsetter i sitt verv.

På slutten av dagen var det litt åpen prat, diskusjon og spørsmål til blant annet forhandlingssjefen.

Helse Førde