Områdeansvarlig Ulf Brekke har denne uka vært på skipsbesøk i Nordland. I Tysfjorden besøkte han «Melshorn» og «Vardehorn» med maskinsjefene Jan Paul Bergstrøm og  Rolf Hansen. På sambandet Stangnes-Ibostad besøkte han «Folgefonn» med maskinsjef Øystein Gerhardsen. På sambandet Bognes-Lødingen var han ombord i «Barøy» og «Tranøy», og møtte maskinsjef Thomas Barosen. På sambandet Festvåg-Misten var Paul Steinsvik på vakt på «Bjørnsund» med «Solnør» som reserveferge.